EN TH

กิจกรรม CSR ครั้งที่ 2/2561 โครงการ "เข่าดี มีสุข สร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงวัย กับ HACP" มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริจาคของใช้ให้ผู้สูงอายุ

18 Jul 2019