EN TH

กิจกรรม CSR ครั้งที่ 3/2561 โครงการ "เข่าดี มีสุข สร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงวัย กับ HACP ครั้งที่ 2" วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ บริจาคของใช้ให้ผู้สูงอายุ และเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ

21 Jul 2019