EN TH

กิจกรรม CSR ครั้งที่ 3 สนับสนุนกิจกรรมการกุศล Run for Kids วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก

17 Sep 2018

แจกเห็ดหลินจือ พลัสชิตาเกะ ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเพื่อการกุศล เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV/ AIDS