วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงามในภูมิภาคเอเชียและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นปี

พ.ศ. 2556

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามระดับประเทศ

โดยมีเป้าหมายจะเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามในภูมิภาคเอเชีย ด้วยคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง รวมไปถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจและแบรนด์

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) ผลิตเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ตลอดจนได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จนทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย

อ่านเพิ่มเติม

แบรนด์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรา

อ่านเพิ่มเติม

นักลงทุนสัมพันธ์

รายได้รวม
ไตรมาสที่ 1/2564
379.50 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ไตรมาสที่ 1/2564
69.19 ล้านบาท

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

นวัตกรรม

ปัจจุบัน บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือวิจัย (MOU) กับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บริษัทยังให้การสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ HPTLC มาตรฐาน อย. แก่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัย

ข่าวสารล่าสุด

อัพเดทข่าวสารล่าสุดของทางบริษัท
ดูเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทถือเป็นหลักปฏิบัติใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว และน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าในกิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของบริษัท ทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุน และสังคมโดยรวม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

บริษัทมีเป้าหมายจะเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามในภูมิภาคเอเชีย ด้วยคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย

เราพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานมีความ กล้าคิด กล้าทำ มุ่งเสริมศักยภาพและพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอพร้อมเปิดโอกาสความก้าวหน้าในชีวิตและผลักดันศักยภาพของคุณเพื่อบรรลุเป้าหมายในเส้นทางอาชีพกับเรา

อ่านเพิ่มเติม