บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)

นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์

โทร: 02-408-6778

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

เลขที่ 174,176 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร: 02-408-6778