“Nova Organic” เดินสายจัดกิจกรรม CSR ต่อเนื่อง ส่งต่อความห่วงใยแด่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลปะทิว จังหวัดชุมพร

14 มิถุนายน 2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางอัญชุลีภรณ์ เดชยา ผู้จัดการแผนกขายและการตลาด บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ กาแฟผสมถั่งเช่าและสารสกัดเห็ดหลินจือ เครื่องดื่มโกโก้ผสมถั่งเช่าและสารสกัดเห็ดหลินจือ ตรา“ลีฟเนส” ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่ โรงพยาบาลปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมี พญ.นพมาศ ธนไชย ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เสริมความงามภายใต้แบรนด์ “ลีฟเนส” “โดนัทท์” “ถั่งเช่าผสมมัลติวิตามินบี” และ เซรั่มบำรุงผม “คิว-ติน” ยังคงเดินหน้าทำงานจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผู้ให้บริการรับสายด่วน 1668 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดให้เข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วมากขึ้นในสถานพยาบาลหรือ Hospitel ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด อีกทั้งให้ข้อมูลเบื้องต้นในการสังเกตอาการโควิด 19 และสามารถแนะนำวิธีการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย