การรับจ้างผลิต (OEM)

บริษัทพร้อมนำเสนอบริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้าภายนอกภายใต้ตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่ลูกค้ากำหนด

ด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความสามารถในการผลิตของบริษัท เริ่มตั้งแต่การให้คำแนะนำในการออกแบบผลิตภัณฑ์ คิดค้นสูตรการผลิต จัดหาวัตถุดิบพิเศษและผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

รวมไปถึงถึงดำเนินการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อลดความยุ่งยากและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า โดยยึดมั่นในการดำเนินงานที่มีมาตรฐาน และความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุด