วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงามในภูมิภาคเอเชียและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นปี

พ.ศ. 2556

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามระดับประเทศ

โดยมีเป้าหมายจะเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามในภูมิภาคเอเชีย ด้วยคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง รวมไปถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจและแบรนด์

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) ผลิตเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ตลอดจนได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จนทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย

อ่านเพิ่มเติม

แบรนด์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรา

อ่านเพิ่มเติม

นักลงทุนสัมพันธ์

รายได้รวม
ไตรมาสที่ 1/2565
211.74 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ไตรมาสที่ 1/2565
-2.22 ล้านบาท

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

16 สิงหาคม 2565

แจ้งการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (เพิ่มเติม)

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

นวัตกรรม

ปัจจุบัน บริษัทได้ร่วมสนับสนุนทุนการวิจัยกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและยังได้รับการสนับสนุนในด้านการวิเคราะห์มาตรฐานสมุนไพรจากทางคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัย

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทถือหลักการกำกับดูแลกิจการ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้คณะกรรมการนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว และน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าในกิจการอย่างยั่งยืน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามระดับประเทศ

พร้อมเปิดโอกาสความก้าวหน้าในชีวิต พร้อมผลักดันศักยภาพของพนักงานทุกคนเพื่อบรรลุเป้าหมายในเส้นทางอาชีพกับเรา

อ่านเพิ่มเติม