ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

27 กรกฎาคม 2565

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

อ่านเพิ่มเติม
20 กรกฎาคม 2565

ชี้แจง Trading Alert List

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นโดยบริษัทมุ่งมั่นดำเนินการให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

อีเมลรับข่าวสาร

เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทเรา ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากทางบริษัทผ่านช่องทางอีเมล์ของท่าน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์

โทร: 02-417-1130

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

เลขที่ 174, 176 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

อ่านเพิ่มเติม