ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

22 พฤศจิกายน 2565

แจ้งการลงทุนของบริษัทย่อย (แก้ไข)

อ่านเพิ่มเติม
14 พฤศจิกายน 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นโดยบริษัทมุ่งมั่นดำเนินการให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

อีเมลรับข่าวสาร

เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทเรา ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากทางบริษัทผ่านช่องทางอีเมล์ของท่าน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์

โทร: 02-417-1130

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

เลขที่ 174, 176 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

อ่านเพิ่มเติม