ชื่อย่อหุ้น : NV
ปรับปรุงเมื่อ: 04 ตุลาคม 2566
ราคาล่าสุด
2.42 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
0.00 (0.00 %)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
130,502.00
วันก่อนหน้า
2.42
ราคาเปิด
2.42
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.30 - 3.62