ชื่อย่อหุ้น : NV
ปรับปรุงเมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2565
ราคาล่าสุด
2.46 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
0.00 (0.00 %)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
597,257.00
วันก่อนหน้า
2.46
ราคาเปิด
2.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.46 - 7.60