ชื่อย่อหุ้น : NV
ปรับปรุงเมื่อ: 11 สิงหาคม 2565
ราคาล่าสุด
2.92 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.06 (-2.01 %)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
830,112.00
วันก่อนหน้า
2.98
ราคาเปิด
2.98
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.56 - 7.60