ชื่อย่อหุ้น : NV
ปรับปรุงเมื่อ: 27 มีนาคม 2566
ราคาล่าสุด
2.64 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.02 (-0.75 %)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
58,700.00
วันก่อนหน้า
2.66
ราคาเปิด
2.68
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.30 - 6.65