ผู้บริหาร

นายจาตุรนต์ จันทร์จุฑามาศ

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
นายจาตุรนต์  จันทร์จุฑามาศ
วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์การทำงาน
  • 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
  • 2542 - 2562 วิศวกรฝ่ายบริการ บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จำกัด