EN TH

CSR ครั้งที่ 3 / 2562 ซ่อมแซม และทาสี อาคารเรียน ห้องน้ำ ณ โรงเรียนบ้านหนองหวาย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

26 พ.ค. 2562
BeforeAfter
มอบของบริจาค อุปกรณ์เครื่องเขียน และขนมให้ ผอ.ผอ.ให้มะม่วงมาเป็นของฝาก