01 ตุลาคม 2564
บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์ในเครือ ให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีนถาวร KU สู้ COVID - 19 มูลค่ารวม 50,000 บาท
บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์ในเครือ ให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีนถาวร KU สู้ COVID - 19 มูลค่ารวม 50,000 บาท
07 พฤษภาคม 2564
กิจกรรมบริจาคโลหิต พร้อมมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟและโกโก้ผสมถั่งเช่า และสารสกัดเห็ดหลินจือ แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
กิจกรรมบริจาคโลหิต พร้อมมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟและโกโก้ผสมถั่งเช่า และสารสกัดเห็ดหลินจือ แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
06 พฤษภาคม 2564
บริการจิตอาสารับสายด่วนเฉพาะกิจ 1668 กรมการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือการจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
บริการจิตอาสารับสายด่วนเฉพาะกิจ 1668 กรมการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือการจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
09 เมษายน 2564
กิจกรรมมอบเครื่องช่วยหายใจ (CPAP) อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ สถาบันโรคทรวงอก มูลค่า 1 ล้านบาท
กิจกรรมมอบเครื่องช่วยหายใจ (CPAP) อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ สถาบันโรคทรวงอก มูลค่า 1 ล้านบาท
15 เมษายน 2563
กิจกรรมบริจาคเงิน และผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจาก โควิด-19 ให้แก่ชุมชนเฉลิมอนุสรณ์ ชุมชนรื่นฤดี และชุมชนปางช้างเพนียด
กิจกรรมบริจาคเงิน และผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจาก โควิด-19 ให้แก่ชุมชนเฉลิมอนุสรณ์ ชุมชนรื่นฤดี และชุมชนปางช้างเพนียด
04 ตุลาคม 2562
กิจกรรมมอบผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าผสมวิตามินบี ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมมอบผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าผสมวิตามินบี ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
25 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมบำรุง ซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียนและห้องน้ำ ณ โรงเรียนบ้านหนองหวาย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมบำรุง ซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียนและห้องน้ำ ณ โรงเรียนบ้านหนองหวาย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
29 มีนาคม 2562
กิจกรรมมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ผู้สูงอายุบ้านบางแค
กิจกรรมมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ผู้สูงอายุบ้านบางแค
18 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ผู้สูงอายุบ้านบางแค
กิจกรรมมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ผู้สูงอายุบ้านบางแค