กิจกรรมบำรุง ซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียนและห้องน้ำ ณ โรงเรียนบ้านหนองหวาย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

25 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมบำรุง ซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียนและห้องน้ำ ณ วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562