กิจกรรมมอบเครื่องช่วยหายใจ (CPAP) อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ สถาบันโรคทรวงอก มูลค่า 1 ล้านบาท

09 เมษายน 2564

กิจกรรมมอบเครื่องช่วยหายใจ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564