กิจกรรมบริจาคโลหิต พร้อมมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟและโกโก้ผสมถั่งเช่า และสารสกัดเห็ดหลินจือ แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

07 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564