บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์ในเครือ ให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีนถาวร KU สู้ COVID - 19 มูลค่ารวม 50,000 บาท

01 ตุลาคม 2564

วันนี้ 1 ต.ค. 64 คุณยุพิน จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์ในเครือ ให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีนถาวร KU สู้ COVID - 19 มูลค่ารวม 50,000 บาท โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้รับมอบ