โนวา ออร์แกนิคฯ ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยปริญญาเอกให้กรมควบคุมโรคต่อเนื่อง 3 ปี

15 ตุลาคม 2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ ผู้แทนจากบริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการร่วมให้ทุนส่งเสริมการวิจัย ในโครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอกภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะผู้บริหาร และนายแพทย์อำนวย กาจีนะ ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค ร่วมแสดงความขอบคุณด้วย ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ โครงการ คปก. มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัย นวัตกรรม ด้านการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ให้กับข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศ เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกัน ควบคุมโรคให้ประชาชนอย่างได้มาตรฐานสากล ซึ่งบริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญด้านการวิจัยดังกล่าว จึงร่วมสนับสนุน โดยมอบเงินทุน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 3 ปี ปีละ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท