CEO ยุพิน จันทร์จุฑามาศ ดีใจจัดงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2566 ให้กับพนักงานพร้อมของรางวัลมากมาย

14 มีนาคม 2566

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และปีนี้เป็นปีแรกหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ได้คลี่คลาย เพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานทุกคน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมการจับฉลาก แจกของรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน กิจกรรมสันทนาการกับเพื่อนร่วมงานเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และเป็นการสร้างความสนุกสนานให้กับพนักงาน

คุณยุพิน จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอขอบคุณพนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จครั้งนี้ทุกๆท่าน และยินดีที่ได้ร่วมงานกันตลอดปีที่ผ่านมา