EN TH

News & Activities

CSR ครั้งที่ 3 / 2562 ซ่อมแซม และทาสี อาคารเรียน ห้องน้ำ ณ โรงเรียนบ้านหนองหวาย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
26 May 2019

CSR ครั้งที่ 3 / 2562 ซ่อมแซม และทาสี อาคารเรียน ห้องน้ำ ณ โรงเรียนบ้านหนองหวาย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

กิจกรรม CSR ครั้งที่ 2/2562 โครงการ สร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงวัย ณ มูลนิธิบ้านบางแค
02 May 2019

กิจกรรม CSR ครั้งที่ 2/2562 โครงการ สร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงวัย ณ มูลนิธิบ้านบางแค

กิจกรรม CSR ครั้งที่ 1 / 2562  บริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ผู้สูงอายุบ้านบางแค
29 Mar 2019

กิจกรรม CSR ครั้งที่ 1 / 2562 บริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ผู้สูงอายุบ้านบางแค

กิจกรรม CSR ครั้งที่ 1/2561 โครงการ "ชวนจิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ในวันมาฆบูชา" มอบเห็ดหลินจือพลัส ชิตาเกะ ให้ผู้มาบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย
01 Mar 2019

กิจกรรม CSR ครั้งที่ 1/2561 โครงการ "ชวนจิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ในวันมาฆบูชา" มอบเห็ดหลินจือพลัส ชิตาเกะ ให้ผู้มาบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย

กิจกรรม CSR ครั้งที่ 4 / 2561 มอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธรค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
17 Oct 2018

กิจกรรม CSR ครั้งที่ 4 / 2561 มอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธรค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

กิจกรรม CSR ครั้งที่ 3 สนับสนุนกิจกรรมการกุศล Run for Kids วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก
17 Sep 2018

กิจกรรม CSR ครั้งที่ 3 สนับสนุนกิจกรรมการกุศล Run for Kids วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก

กิจกรรม CSR ครั้ง 2/2560 ปลูกป่าชายเลน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ
22 Jul 2018

กิจกรรม CSR ครั้ง 2/2560 ปลูกป่าชายเลน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ