Category Archives: Events

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์ในเครือ ให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีนถาวร KU สู้ COVID – 19 มูลค่ารวม 50,000 บาท

วันนี้ 1 ต.ค. 64 คุณยุพิน จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์ในเครือ ให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีนถาวร KU สู้ COVID – 19 มูลค่ารวม 50,000 บาท โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้รับมอบ

บริการจิตอาสารับสายด่วนเฉพาะกิจ 1668 กรมการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือการจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

บริการจิตอาสารับสายด่วนเฉพาะกิจ 1668 กรมการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือการจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 6 – 23 พฤษภาคม 2564 โดยช่วยประสานหาเตียงให้กับผู้ป่วยโควิดทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดกว่า 1,617 เตียง