01 October 2021
บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์ในเครือ ให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีนถาวร KU สู้ COVID - 19 มูลค่ารวม 50,000 บาท
บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์ในเครือ ให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีนถาวร KU สู้ COVID - 19 มูลค่ารวม 50,000 บาท
07 May 2021
กิจกรรมบริจาคโลหิต พร้อมมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟและโกโก้ผสมถั่งเช่า และสารสกัดเห็ดหลินจือ แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
กิจกรรมบริจาคโลหิต พร้อมมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟและโกโก้ผสมถั่งเช่า และสารสกัดเห็ดหลินจือ แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
06 May 2021
บริการจิตอาสารับสายด่วนเฉพาะกิจ 1668 กรมการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือการจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
บริการจิตอาสารับสายด่วนเฉพาะกิจ 1668 กรมการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือการจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
09 April 2021
กิจกรรมมอบเครื่องช่วยหายใจ (CPAP) อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ สถาบันโรคทรวงอก มูลค่า 1 ล้านบาท
กิจกรรมมอบเครื่องช่วยหายใจ (CPAP) อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ สถาบันโรคทรวงอก มูลค่า 1 ล้านบาท
15 April 2020
กิจกรรมบริจาคเงิน และผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจาก โควิด-19 ให้แก่ชุมชนเฉลิมอนุสรณ์ ชุมชนรื่นฤดี และชุมชนปางช้างเพนียด
กิจกรรมบริจาคเงิน และผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจาก โควิด-19 ให้แก่ชุมชนเฉลิมอนุสรณ์ ชุมชนรื่นฤดี และชุมชนปางช้างเพนียด
04 October 2019
กิจกรรมมอบผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าผสมวิตามินบี ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมมอบผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าผสมวิตามินบี ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
25 May 2019
กิจกรรมบำรุง ซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียนและห้องน้ำ ณ โรงเรียนบ้านหนองหวาย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมบำรุง ซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียนและห้องน้ำ ณ โรงเรียนบ้านหนองหวาย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
29 March 2019
กิจกรรมมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ผู้สูงอายุบ้านบางแค
กิจกรรมมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ผู้สูงอายุบ้านบางแค
18 July 2018
กิจกรรมมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ผู้สูงอายุบ้านบางแค
กิจกรรมมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ผู้สูงอายุบ้านบางแค