บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
ก่อตั้งขึ้นปี

2556

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามระดับประเทศ

โดยมีเป้าหมายจะเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามในภูมิภาคเอเชีย ด้วยคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง รวมไปถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจและแบรนด์

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) ผลิตเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม

แบรนด์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรา

อ่านเพิ่มเติม

ช่องทางการจัดจำหน่าย

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

13 ธันวาคม 2566

ประกาศวันหยุดประจำปี 2567

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

แบบ 56-1 One Report ปี 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2566

นวัตกรรม

ปัจจุบัน บริษัทได้ร่วมสนับสนุนทุนการวิจัยกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนในด้านการวิเคราะห์มาตรฐานสมุนไพรจากทางคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังได้ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในศาสตร์ทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประเทศไทยและช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล และอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัย

ข่าวสารล่าสุด

อัพเดทข่าวสารล่าสุดของทางบริษัท

ดูเพิ่มเติม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามระดับประเทศ

พร้อมเปิดโอกาสความก้าวหน้าในชีวิต พร้อมผลักดันศักยภาพของพนักงานทุกคนเพื่อบรรลุเป้าหมายในเส้นทางอาชีพกับเรา

อ่านเพิ่มเติม