บริการจิตอาสารับสายด่วนเฉพาะกิจ 1668 กรมการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือการจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

บริการจิตอาสารับสายด่วนเฉพาะกิจ 1668 กรมการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือการจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 6 – 23 พฤษภาคม 2564 โดยช่วยประสานหาเตียงให้กับผู้ป่วยโควิดทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดกว่า 1,617 เตียง