หน้าหลัก นักลงทุนสัมพันธ์ ภาพรวมสำหรับนักลงทุน

ภาพรวมสำหรับนักลงทุน

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

แบบ 56-1 ONE REPORT ปี 2565

ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2566

ดาวน์โหลด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

13 ธันวาคม 2566

ประกาศวันหยุดประจำปี 2567

อ่านเพิ่มเติม

17 พฤศจิกายน 2566

รายงานสรุปผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์

โทร: 02-417-1130

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

เลขที่ 174, 176 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

อ่านเพิ่มเติม