หน้าหลัก ธุรกิจและแบรนด์ แบรนด์ของเรา

แบรนด์ของเรา

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT) ที่มีส่วนประกอบหลักมาจากวัตถุดิบที่หลากหลาย ภายใต้เครื่องหมายการค้า ของบริษัทฯ เอง

โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าโดนัทท์ “DONUTT” เช่น โดนัทท์คอลลาเจน และโดนัทท์โทเทิล ไฟบีลี่ เป็นต้น (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าลีฟเนส “LIVNEST” ที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมหลักจากวัตถุดิบถั่งเช่า และ (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินจือพลัส ชิตาเกะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมัทซึทาเกะ และผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม คิว-ติน แฮร์ โทนิค เซรั่ม เป็นต้น