หน้าหลัก นักลงทุนสัมพันธ์ สอบถามข้อมูล ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

ไตรมาส 1

ม.ค – มี.ค

 

ไตรมาส 1

ม.ค – มี.ค

 

เมษายน

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี

ไตรมาส 1

ม.ค – มี.ค

 

ไตรมาส 1

ม.ค – มี.ค

 

ธันวาคม

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมที่ผ่านมา

วันที่

กิจกรรม

ไม่พบข้อมูล

วันที่

กิจกรรม

26 เมษายน 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันที่

กิจกรรม

26 เมษายน 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

27 เมษายน 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565