หน้าหลัก ธุรกิจและแบรนด์ อาหารเสริมเพื่อความงาม DONUTT

อาหารเสริมเพื่อความงาม “DONUTT”

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้า โดนัทท์ “DONUTT”

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “DONUTT” เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมสร้างการดูแลผิวพรรณและรูปร่าง เกิดจากแนวคิดที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ในราคาสมเหตุสมผล และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับผู้บริโภคทุกเพศ ทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่ใส่ใจดูแลภาพลักษณ์ของตนเองมากขึ้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้า โดนัทท์ “DONUTT”

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “DONUTT” เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมสร้างการดูแลผิวพรรณและรูปร่าง เกิดจากแนวคิดที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ในราคาสมเหตุสมผล และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับผู้บริโภคทุกเพศ ทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่ใส่ใจดูแลภาพลักษณ์ของตนเองมากขึ้น

โดยมีการค้นคว้าวิจัยและคัดสรรส่วนประกอบที่มีลักษณะเฉพาะหรือวัตถุดิบพิเศษ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ทำให้ผลิตภัณฑ์ Donutt ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ การันตีด้วยรางวัลจากหลายสถาบันอย่างต่อเนื่อง