ภาพรวมบริษัท

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระดับประเทศในด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม

โดยมีเป้าหมายจะเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามในภูมิภาคเอเชีย ด้วยคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเองรวมไปถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าบริษัทได้รับการยืนยันคุณภาพและความนิยมด้วยรางวัลจากหลายองค์กร

เช่น เครื่องหมายรับรองฮาลาล มาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice: GMP) และมาตรฐานของระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2015) การรับรองเครื่องหมายตราสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการไทย Thailand Trust Mark (Thailand Trust Quality) โดยกระทรวงพาณิชย์ รวมไปถึง รางวัลสุดยอดสินค้าขายดีอันดับ 1 จาก 1577 Home Shopping รางวัลสุดยอดสินค้าขายดีอันดับ 1 ในหลายหมวดสินค้า จาก Watsons เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2558 รางวัล New & Potential Detox Product (Thailand) จาก Watsons ประเทศสิงคโปร์