ประวัติของบริษัท

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นมาจากความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสมุนไพรของนายนวพล และนางยุพิน จันทร์จุฑามาศ โดยช่วงแรกเป็นเพียงร้านค้าในห้างสรรพสินค้าที่รับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสมุนไพรจากผู้ผลิตรายอื่นมาจำหน่ายเท่านั้น ต่อมาเมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมมากขึ้น ประกอบกับความต้องการที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค จึงได้ว่าจ้างผู้ผลิตสินค้า OEM ให้ผลิดผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท หลังจากสั่งสมประสบการณ์และความชำนาญในการทำธุรกิจมาระยะหนึ่ง จึงได้ตัดสินใจเปิดโรงงานผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง เพื่อจะได้สามารถควบคุมคุณภาพและต้นทุนในการผลิตได้ดียิ่งขึ้น เริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อความงาม ภายใต้เครื่องหมายการค้าโดนัทท์ (Donutt) จวบจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ขยายธุรกิจโดยการเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกช่วงอายุมากขึ้น เช่น เพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเกี่ยวกับสุขภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าลีฟเนส (Livnest Brand) การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง ได้แก่ ช่องทางโทรศัพท์ (Telesales) ร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้านค้าออนไลน์ รวมไปถึงการรับจ้างผลิตสินค้าอาหารเสริม (OEM) ด้วย

ปี 2556

 • ก่อตั้งบริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมภายใต้เครื่องหมายการค้าโดนัทท์ หรือ “Donutt Brand”
 • เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคอลลาเจนเป็นส่วนผสมหลัก ภายใต้ชื่อ “คอลลาเจนเปปไทด์” (Collagen Peptide) และผลิตภัณฑ์ที่เพื่อดูแลรูปร่าง ภายใต้ชื่อ “ไดอะแทลลี่” (Diatally)

ปี 2557

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มคอลลาเจน ด้วยการเพิ่มกลิ่นและรสชาติให้มีความหลากหลายขึ้น จากเดิมมีเพียงกลิ่นและรสชาติอะเซโรล่า เชอร์รี่ (Acerola Cherry) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น
 • พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกลุ่มคอลลาเจนกับกลุ่มลูกค้าเพศชาย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคและขยายตลาดให้กว้างขึ้น

ปี 2558

 • เพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ภายใต้ชื่อ “กลูต้า พลัส” (Gluta Plus)
 • รางวัลแห่งความสำเร็จ
  1. รางวัลสุดยอดสินค้าขายดีอันดับ 1 หมวดคอลลาเจนเพื่อผิวสวย จาก Watsons (ปีที่ 1)
  2. รางวัลสุดยอดสินค้าขายดีอันดับ 1 จาก 1577 Home Shopping

ปี 2559

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 15 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท
 • จัดตั้งสำนักงานสาขาแห่งแรกและแห่งที่สอง ที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขยายพื้นที่โรงงานรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นและขยายพื้นที่คลังสินค้า
 • ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่
  1. ผลิตภัณฑ์กาแฟ ผสมคอลลาเจน (Coffee with Collagen) สำหรับผู้บริโภคที่ดื่มกาแฟเป็นประจำ
  2. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกลุ่มคอลลาเจนใหม่ภายใต้ชื่อ “คอลลาเจนไตรเปปไทด์ HACP พลัส” (Collagen Tripeptide HACP Plus)
  3. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภายใต้ชื่อ “ไฟบีลี่ มิกซ์” (Fibely Mix)
 • รางวัลแห่งความสำเร็จ
  1. รางวัลสุดยอดสินค้าขายดีอันดับ 1 หมวดคอลลาเจนเพื่อผิวสวย (ปีที่ 2) และรางวัลสุดยอดผู้ดูแลลูกค้าดีเด่น หมวดสินค้าเพื่อสุขภาพ จาก Watsons
  2. รางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์ด้านเศรษฐกิจ จาก 7Innovation ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์
 • ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทเพื่อลดความซับซ้อนในการบริหารงาน จึงได้จดทะเบียนเลิกกิจการบริษัท โนวา โบทานิค จำกัด ให้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ เพียงบริษัทเดียว

ปี 2560

 • จัดตั้งเป็นสำนักงานสาขาแห่งที่สาม ตั้งอยู่ที่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 30 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท
 • ออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ ได้แก่ “ถั่งเช่า ผสมมัลติวิตามิน บี” (Cordyceps Plus Multivitamin B) และ “มัทซึทาเกะ” (Mattsutake)
 • ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales) เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้มากขึ้น
 • รางวัลแห่งความสำเร็จ
  1. รางวัลสุดยอดสินค้าขายดีอันดับ 1 หมวดคอลลาเจนเพื่อผิวสวย (ปีที่ 3) และหมวดไฟเบอร์ล้างพิษ (ปีที่ 1) จาก Watsons
  2. การรับรองมาตรฐานของระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2015) จากหน่วยงานรับรองของภาคเอกชน
  3. ประกาศเกียรติคุณการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

ปี 2561

 • จัดตั้งสำนักงานสาขาแห่งที่สี่ ที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ
 • จัดตั้งเครื่องหมายการค้าลีฟเนส (Livnest Brand) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเกี่ยวกับสุขภาพ
 • ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่
  1. อาหารเสริมกลุ่มถั่งเช่าชื่อ “เครื่องดื่มกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ผสมถั่งเช่าและสารสกัดเห็ดหลินจือ”
 • เริ่มขยายช่องทางจัดจำหน่ายไปสู่ตลาดต่างประเทศ เริ่มจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ผ่านตัวแทนจำหน่าย
 • รางวัลแห่งความสำเร็จ
  1. รางวัลสุดยอดสินค้าขายดีอันดับ 1 หมวดคอลลาเจนเพื่อผิวสวย (ปีที่ 4) และหมวดไฟเบอร์ล้างพิษ (ปีที่ 2) จาก Watsons

ปี 2562

 • จัดตั้งบริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อจัดโครงสร้างการถือหุ้น โดยเข้าถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาทเป็น 150 ล้านบาท แบ่งเป็นการเพิ่มทุนโดย (1) ผู้ถือหุ้นเดิมครอบครัวจันทร์จุฑามาศ (2) ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่ 2) และ (3) ผู้ถือหุ้นอื่น โดยภายหลังการเพิ่มทุนครอบครัวจันทร์จุฑามาศถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 92.36
 • ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่
  1. อาหารเสริมที่มีส่วนผสมของโกโก้ชื่อ “เครื่องดื่มโกโก้ผสมถั่งเช่าและสารสกัดเห็ดหลินจือ”
  2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงเส้นผมและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมและหนังศีรษะ “คิวติน แฮร์ โทนิค เซรั่ม” (Q-Tin Hair Tonic Serum) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Q-Tin
  3. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกลุ่มคอลลาเจนชื่อ “คอลลาเจนไดเปปไทด์ พลัส แคลเซียม” (Collaen Dipeptind Plus Calcium)
 • รางวัลแห่งความสำเร็จ
  1. รางวัลสุดยอดสินค้าขายดีอันดับ 1 หมวดไฟเบอร์ล้างพิษ (ปีที่ 3) จาก Watsons
  2. รางวัล New & Potential Detox Product (Thailand) จาก Watsons ประเทศสิงคโปร์
  3. รางวัลสินค้าขายดีจากงานฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย 2019 (Food Ingredients Asia 2019)
  4. การรับรองเครื่องหมายตราสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการไทย Thailand Trust Mark (Thailand Trust Quality) โดยกระทรวงพาณิชย์

ปี 2563

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน บริเวณ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และที่ดิน บริเวณ อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของโรงงานเดิมสำหรับขยายพื้นที่ในส่วนของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 • ซื้อที่ดินพื้นที่รวม 11.80 ไร่ บริเวณ อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ เพื่อก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ในอนาคต
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาทเป็น 225 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม
 • บริษัทลงทุนในเครื่องจักรหลายประเภท อาทิเช่น เครื่องจักรสำหรับบรรจุซองและแคปซูลความเร็วสูง เพื่อขยายกำลังการผลิตและรองรับยอดจำหน่ายที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • รางวัลแห่งความสำเร็จ
  1. รางวัลสุดยอดสินค้าขายดี ประเภทเสริมอาหาร หมวดบำรุงสุขภาพ จาก Watsons
  2. รางวัลสุดยอดสินค้าขายดีอันดับ 1 หมวดไฟเบอร์ล้างพิษ (ปีที่ 4) จาก Watsons

ปี 2564

 • ขายที่ดินพร้อมอาคาร ซึ่งเป็นอาคารคลังสินค้า ให้กับ บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อจัดโครงสร้างทรัพย์สินสำหรับใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมทั้งเป็นเงินทุนในการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่
 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 มีมติดังนี้
  1. อนุมัติให้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
  2. เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)”
  3. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100.00 บาทเป็นหุ้นละ 0.50 บาท
  4. เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 225 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
 • บริษัทฯ ได้เปลี่ยนเครื่องหมาย (Logo) และตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้มีความทันสมัยและมีภาพลักษณ์ที่เป็นแบบเฉพาะของตนเองมากขึ้น