หน้าหลัก ธุรกิจและแบรนด์ อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย

อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลร่างกายและบำรุงผิวหน้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมัทซึทาเกะ และเซเลบริตา

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลร่างกายและบำรุงผิวหน้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมัทซึทาเกะ และเซเลบริตา

รวมทั้ง กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ คิว-ติน ทั้งนี้เพื่อขยายฐานลูกค้า เป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองกับทุกไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน