พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) หรือ “NV” กับ Funnel Health Industry Platform หรือ “FUNNEL”

NV ร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ใหม่ หวังร่วมกันพัฒนาสินค้าใหม่ในอนาคตก้าวสู้ตลาดต่างประเทศ เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนรายรับที่มั่นคงในระยะยาว

โดยคุณยุพิน จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Funnel Health Industry Platform ในงาน Macao International Trade & Investment Fair (MIF) ครั้งที่ 28 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการค้าและการลงทุนมาเก๊า Macao Trade and Investment Promotion Institute (IPIM) โดยมีนายนวพล จันทร์จุฑามาศ ประธานกรรมการบริหาร และ นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์ เลขานุการบริษัท เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว

ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีระหว่างประเทศสำหรับความร่วมมือทางธุรกิจและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เป็นพิธีลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ พิธีดังกล่าวถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญอีกประการหนึ่งในความร่วมมือข้ามพรมแดนและนวัตกรรมในด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารร่วมกับการแพทย์แผนจีนสำหรับประเทศไทยและมาเก๊า รวมถึงมีแผนที่จะขยายไปอีกหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตโดย NV ไปวางแสดงสินค้าในงานอีกด้วย

Funnel Health Industry Platform ตั้งอยู่ที่ Grand Lisboa Resort มาเก๊า โดยทาง FUNNEL นั้นได้มี นโยบาย และ กลยุทธ์ที่ต้องการจะส่งเสริมการพัฒนาองค์กรไปใน ระดับประเทศ โดยที่จะต้องควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมสืบทอด นวัฒกรรม การแพทย์แผนจีน และสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน โดยรวบรวมบริษัท สมาชิก จากหลายประเทศ ทั่วทุกมุมโลก สร้างเวที ระหว่างประเทศสำหรับความร่วมมือทางธุระกิจ และ เพื่อแลกเปลี่ยนกันทางวิชาการ