ปี 2556

 • คุณนวพล จันทร์จุฑามาศ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โนวา โบทานิค จำกัด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ได้ก่อตั้งบริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด ขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 15.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าโดนัทท์ หรือ “DONUTT Brand”
 • บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมหลักเป็นคอลลาเจน เป็นผลิตภัณฑ์แรก ภายใต้ชื่อ “คอลลาเจนเปปไทด์” (Collagen Peptide) แบ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ขนาด 15 ซอง และ 3 ซอง เพื่อเป็นขนาดทดลองสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือเพื่อให้เกิดความสะดวกในการพกพา หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “ไดอะแทลลี่” (Diatally) ที่เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่น

ปี 2557

 • บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มคอลลาเจน ที่เดิมมีเพียงกลิ่นและรสชาติอะเซโรล่า เชอร์รี่ (Acerola Cherry) ด้วยการเพิ่มกลิ่นและรสชาติให้มีความหลากหลายขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการรับประทานและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และปรับเปลี่ยนรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเพศชายเพิ่มเติม เพื่อที่จะขยายตลาดผู้บริโภคให้กว้างขึ้น

ปี 2558

 • บริษัทฯ ได้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อ “กลูต้า พลัส” (Gluta Plus)
 • บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดสินค้าขายดีอันดับ 1 หมวดคอลลาเจนเพื่อผิวสวย จาก Watsons (ปีที่ 1) และรางวัลสุดยอดสินค้าขายดีอันดับ 1 จาก บริษัท 1577 โฮม ช้อปปิ้ง จำกัด

ปี 2559

 • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 15.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมครอบครัวจันทร์จุฑามาศ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจและรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ
 • บริษัทจัดตั้งสำนักงานสาขาแห่งแรก (1) ตั้งอยู่เลขที่ 190/71 หมู่ 8 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขยายพื้นที่โรงงานสำหรับรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
 • วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 4/2559 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 36.99 ล้านบาท บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ “กาแฟ ผสมคอลลาเจน” (Coffee with Collagen) ที่เหมาะกับผู้บริโภคที่ดื่มกาแฟเป็นประจำ “ไฟบีลี่ มิกซ์” (Fibely Mix) และ “คอลลาเจนไตรเปปไทด์ HACP พลัส” (Collagen Tripeptide HACP Plus)
 • บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดสินค้าขายดีอันดับ 1 หมวดคอลลาเจนเพื่อผิวสวย (ปีที่ 2) และรางวัลสุดยอดผู้ดูแลลูกค้าดีเด่น หมวดสินค้าเพื่อสุขภาพ จาก Watsons รางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์ด้านเศรษฐกิจ จาก 7Innovation ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์
 • บริษัทจัดตั้งสำนักงานสาขาแห่งที่สอง (2) ตั้งอยู่เลขที่ 190/1 หมู่ 8 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขยายพื้นที่โรงงานสำหรับรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
 • วันที่ 26 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทเพื่อลดความซับซ้อนในการบริหารงาน จึงได้จดทะเบียนเลิกกิจการบริษัท โนวา โบทานิค จำกัด ที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจให้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ เพียงบริษัทเดียว ซึ่งปัจจุบันบริษัท โนวา โบทานิค จำกัด ได้ดำเนินการเลิกกิจการและชำระบัญชีแล้ว โดยบริษัท โนวา โบทานิค จำกัด ได้จำหน่ายที่ดินพร้อมอาคาร เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้ง โอนพนักงานบางส่วนให้แก่บริษัทฯ

ปี 2560

 • บริษัทฯ ได้เช่าอาคารสำนักงานเพิ่มเติมและจัดตั้งเป็นสำนักงานสาขาแห่งที่สาม (3) ตั้งอยู่เลขที่ 174 เลขที่ 176 และเลขที่ 178 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพฯ
 • วันที่ 31 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 30.00 ล้านบาทเป็น 100.00 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้สำหรับซื้ออาคารคลังสินค้า
 • บริษัทฯ ได้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ถั่งเช่า ผสมมัลติวิตามินบี” (Cordyceps Plus Multivitamin B) ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเวลาต่อมา
 • บริษัทฯ ได้ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยการจัดตั้งหน่วยงานสำหรับการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales) เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ทำให้กลุ่มผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้มากขึ้น
 • บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดสินค้าขายดีอันดับ 1 หมวดคอลลาเจนเพื่อผิวสวย (ปีที่ 3) และหมวดไฟเบอร์ล้างพิษ (ปีที่ 1) จาก Watsons
 • บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานของระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2015) จากหน่วยงานรับรองของภาคเอกชน
 • บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

ปี 2561

 • บริษัทฯ จัดตั้งเครื่องหมายการค้าลีฟเนส (Livnest Brand) สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกี่ยวกับสุขภาพ
 • บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มถั่งเช่าและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อ “เครื่องดื่มกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ผสมถั่งเช่าและสารสกัดเห็ดหลินจือ” ที่เป็นการนำวัตถุดิบต่าง ๆ มาผสมผสานเหมาะกับผู้ที่ดื่มกาแฟเป็นประจำ
 • บริษัทฯ ซื้อที่ดินพร้อมโรงงานอุตสาหกรรมสองชั้นและจัดตั้งเป็นสำนักงานสาขาแห่งที่สี่ (4) ตั้งอยู่เลขที่ 190/83 และ 190/84 หมู่ 8 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สำหรับใช้เป็นโกดังเก็บสินค้า และรองรับการขยายกำลังการผลิต
 • บริษัทฯ เริ่มขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศด้วยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เข้าสู่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศเมียนมาร์ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศลาว ผ่านตัวแทนจำหน่าย
 • บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดสินค้าขายดีอันดับ 1 หมวดคอลลาเจนเพื่อผิวสวย (ปีที่ 4) และหมวดไฟเบอร์ล้างพิษ (ปีที่ 2) จาก Watsons

ปี 2562

 • วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ครอบครัวจันทร์จุฑามาศ จัดตั้งบริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท เพื่อจัดโครงสร้างการถือหุ้น โดยหลังจัดตั้งบริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด ได้เข้าถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ครอบครัวจันทร์จุฑามาศถืออยู่เดิม จำนวน 500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียน
 • บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ทานง่ายขึ้นด้วยการเพิ่มรสชาติที่มีส่วนผสมของโกโก้และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อ “เครื่องดื่มโกโก้ผสมถั่งเช่าและสารสกัดเห็ดหลินจือ”
 • บริษัทฯ ออกจำหน่าย “คิว-ติน แฮร์ โทนิค เซรั่ม” (Q-Tin Hair Tonic Serum) และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมและหนังศีรษะ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Q-Tin” รวมทั้งออกผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มคอลลาเจนชื่อ “คอลลาเจนไดเปปไทด์ พลัส แคลเซียม” (Collagen Dipeptides Plus Calcium)
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน และ 2 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 และ 3/2562 ตามลำดับ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จำนวน 54.15 ล้านบาท ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 และจำนวน 27.50 ล้านบาท ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562
 • วันที่ 24 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100.00 ล้านบาทเป็น 150.00 ล้านบาท แบ่งเป็นการเพิ่มทุนโดย (1) ผู้ถือหุ้นเดิมครอบครัวจันทร์จุฑามาศ จำนวนหุ้นเพิ่มทุน 385,345 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 2.5951 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (2) ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่ 2) จำนวนหุ้นเพิ่มทุน 63,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 475 บาท ซึ่งเป็นไปตามมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ (3) ผู้ถือหุ้นอื่น จำนวนหุ้นเพิ่มทุน 51,655 หุ้น ในราคาหุ้นละ 475 บาท ทำให้ภายหลังการเพิ่มทุนครอบครัวจันทร์จุฑามาศถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 92.36
 • บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดสินค้าขายดีอันดับ 1 หมวดไฟเบอร์ล้างพิษ (ปีที่ 3) จาก Watsons รางวัล New & Potential Detox Product (Thailand) จาก Watsons ประเทศสิงคโปร์ จากการจำหน่ายใน Watsons สาธารณรัฐสิงคโปร์ รางวัลสินค้าขายดีจากงานฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย 2019 (Food Ingredients Asia 2019) และเครื่องหมายตราสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการไทย Thailand Trust Mark (Thailand Trust Quality) โดยกระทรวงพาณิชย์

ปี 2563

 • บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น จำนวน 2 คูหา ซึ่งเดิมบริษัทฯ ได้เช่าเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานฯ บริเวณซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และที่ดินเปล่าบริเวณตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของโรงงานเดิมสำหรับขยายพื้นที่ในส่วนของโรงงานผลิตเสริมอาหาร
 • ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 และครั้งที่ 4/2563 วันที่ 28 สิงหาคม และ 12 พฤศจิกายน 2563 ตามลำดับ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ทั้งสิ้นจำนวน 501.00 ล้านบาท นอกจากนี้ ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150.00 ล้านบาทเป็น 225.00 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่
 • บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดสินค้าขายดี ประเภทเสริมอาหาร หมวดบำรุงสุขภาพ จาก Watsons รางวัลสุดยอดสินค้าขายดีอันดับ 1 หมวดไฟเบอร์ล้างพิษ (ปีที่ 4) จาก Watsons
 • บริษัทฯ ซื้อที่ดินจำนวน 2 แปลง ขนาดพื้นที่รวม 11.80 ไร่ มูลค่ารวม 114 ล้านบาท บริเวณ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ในอนาคต
 • บริษัทฯ ได้ลงทุนในเครื่องจักรหลากหลายประเภทเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น เครื่องจักรสำหรับบรรจุซองและแคปซูลความเร็วสูง เพื่อขยายกำลังการผลิต รองรับยอดจำหน่ายที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปี 2564

 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 29 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายที่ดินพร้อมอาคารจำนวน 3 ห้อง ซึ่งเป็นอาคารคลังสินค้า ให้กับ บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด ในราคา 36.00 ล้านบาท โดยอ้างอิงราคาซื้อขายที่ประเมินโดยผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานฯ เพื่อจัดโครงสร้างทรัพย์สินสำหรับใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทจะถือกรรมสิทธิ์เฉพาะที่ดินและอาคารที่จะใช้งานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากแผนการสร้างโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เช่ากลับที่ดินพร้อมอาคารระยะสั้นจาก บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด ด้วยราคาค่าเช่ารวม 253,500 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นราคาค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานฯ และบริษัทฯ จะยกเลิกสัญญาเมื่อโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)" และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100.00 บาทเป็นหุ้นละ 0.50 บาท
 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 225 ล้านบาท เป็น 300.00 ล้านบาท หรือเท่ากับเพิ่มจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนจากจำนวน 450.00 ล้านหุ้น เป็น 600 ล้านหุ้น โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
 • บริษัทฯ ได้เปลี่ยนเครื่องหมาย หรือ โลโก้ (Logo) และตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้มีความทันสมัยและมีภาพลักษณ์ที่เป็นแบบเฉพาะของตนเองมากขึ้น