Category Archives: ข่าวสารบริษัท

NV พร้อมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม รวมถึงคุณภาพด้านงานบริการอย่างดีที่สุด เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนอย่างยั่งยืน

NV ได้เปิดตัวคลังสินค้าแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม รวมถึงคุณภาพด้านงานบริการอย่างดีที่สุด เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนอย่างยั่งยืน 20 พฤศจิกายน 2566

NV ได้เปิดตัวสำนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม รวมถึงคุณภาพด้านงานบริการอย่างดีที่สุด เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนอย่างยั่งยืน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) หรือ “NV” กับ Funnel Health Industry Platform หรือ “FUNNEL”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)

บมจ.โนวา ออร์แกนิค (NOVA) หรือ NV เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการวิ่งให้โอกาส ในโอกาสครบรอบ 24 ปี ร้านยากรุงเทพ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยสนใจดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น