15 ตุลาคม 2564
โนวา ออร์แกนิคฯ ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยปริญญาเอกให้กรมควบคุมโรคต่อเนื่อง 3 ปี
โนวา ออร์แกนิคฯ ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยปริญญาเอกให้กรมควบคุมโรคต่อเนื่อง 3 ปี
12 ตุลาคม 2564
โนวา ออร์แกนิคฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสนับสนุนสายด่วน 1668 กรมการแพทย์
โนวา ออร์แกนิคฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสนับสนุนสายด่วน 1668 กรมการแพทย์
01 ตุลาคม 2564
พิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพร เพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ระหว่างสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มก. กับบริษัทโนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
พิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพร เพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ระหว่างสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มก. กับบริษัทโนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
14 มิถุนายน 2564
“Nova Organic” เดินสายจัดกิจกรรม CSR ต่อเนื่อง ส่งต่อความห่วงใยแด่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลปะทิว จังหวัดชุมพร
“Nova Organic” เดินสายจัดกิจกรรม CSR ต่อเนื่อง ส่งต่อความห่วงใยแด่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19  ณ โรงพยาบาลปะทิว จังหวัดชุมพร
01 มิถุนายน 2564
กรมการแพทย์บูรณาการภาคเอกชนพัฒนาสายด่วน 1668 ช่วยหาเตียงให้ผู้ป่วยโควิด-19
กรมการแพทย์บูรณาการภาคเอกชนพัฒนาสายด่วน 1668 ช่วยหาเตียงให้ผู้ป่วยโควิด-19
19 เมษายน 2564
“โนวา ออร์แกนิค” จับมือสถาบันโรคทรวงอก จัดโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564
“โนวา ออร์แกนิค” จับมือสถาบันโรคทรวงอก จัดโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564
27 พฤษภาคม 2563
กิจกรรม CSR ครั้งที่ 4/2563 บริจาคเงิน และผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจาก โควิด-19 วันที่ 15 เม.ย. 2563 - 27 พ.ค. 2563 มอบให้ ชุมชนเฉลิมอนุสรณ์ ชุมชนรื่นฤดี ชุมชนปางช้างเพนียด
กิจกรรม CSR ครั้งที่ 4/2563 บริจาคเงิน และผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจาก โควิด-19 วันที่ 15 เม.ย. 2563 - 27 พ.ค. 2563 มอบให้ ชุมชนเฉลิมอนุสรณ์ ชุมชนรื่นฤดี ชุมชนปางช้างเพนียด
20 พฤษภาคม 2563
HWB Watsons Awards ปี 2563
HWB Watsons Awards ปี 2563
19 กันยายน 2562
กิจกรรม CSR ครั้งที่ 4 / 2562 บริจาคผลิตภัณฑ์ให้ผู้สูงอายุบ้านบางแค
กิจกรรม CSR ครั้งที่ 4 / 2562 บริจาคผลิตภัณฑ์ให้ผู้สูงอายุบ้านบางแค