20 กันยายน 2565

แจ้งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

20 กันยายน 2565

แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO

20 กันยายน 2565

แจ้งยกเลิกการจัดตั้งบริษัทย่อย

20 กันยายน 2565

แจ้งการลงทุนของบริษัทย่อย

16 สิงหาคม 2565

แจ้งการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (เพิ่มเติม)

15 สิงหาคม 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

15 สิงหาคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

15 สิงหาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

15 สิงหาคม 2565

แจ้งการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร