คณะกรรมการบริษัท

นายจาตุรนต์ จันทร์จุฑามาศ

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2563 – ปัจจุบัน
    ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
  • 2542 – 2562
    วิศวกรฝ่ายบริการ บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จำกัด